ВАЖНО!

Напомняме на всички зрелостници, завършващи през учебната 2014-2015, както и на завършилите през минали години, че
срокът за подаване на заявления за допускане до ДЗИ (майска сесия)
изтича на 20.03.2015.
Заявления след тази дата не се приемат.

Всички, които вече са подали заявления, следва да получат
СЛУЖЕБНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ПОДАДЕНО ЗАЯВЛЕНИЕ,
в които да проверят коректността на въведените данни
не по-късно от 23.03.2015 г.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ДЗИ-МАЙ