ЗА ДА НИ ИМА..!

На 17 март 2015 в цяла България
от училищните дворове и актовите зали
на училищата с Профил „ИЗКУСТВА“ -
ХОРЕОГРАФИЯ, МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ще се понесат непреходните ритми
на българското хоро и народна песен,
за да чуят законотворците, че сме тук, че съществуваме,
ЧЕ СМЕ ПАЗИТЕЛИ НА ФОЛКЛОРНАТА ТРАДИЦИЯ.

Инициативата се организира от
АСОЦИАЦИЯТА НА УЧИЛИЩАТА С ПРОФИЛИРАНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ХОРЕОГРАФИЯ,
на която 140 СОУ „Иван Богоров“ е член. 

Нека превърнем 17 март
в ТЪРЖЕСТВО
НА БЪЛГАРСКИЯ КОРЕН,
НА ЖЕЛАНИЕТО НИ ДА СЕ СЪХРАНИМ КАТО НАЦИЯ
И ДА ОСТАНЕМ ГОРДИ НАСЛЕДНИЦИ
НА ВЕЛИКИТЕ СИ ПРАДЕДИ!

ВИДЕО и СНИМКИ от събитието