През учебната 2012-2013 г. 140 СОУ "Иван Богоров"
 продължава участието си в проект BAG 051РО001 – 4.2.05
«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»
- Училище за Себеутвърждаване
и Подготовка към Европейски Хоризонти (У С П Е Х ).
През тази година в училището ще работят 32 групи
за извънкласни и извънучилищни дейности.
Заниманията са подбрани и ориентирани към интересите и потребностите
на учениците от I до XII клас.   
Повече информация за целите, задачите, управлението и финансирането на проекта
 можете да намерите на официалния сайт на УСПЕХ - http://uspeh.mon.bg/
 
Име на групата
Ръководител 
   1.
Клуб „МОЯТ СВЯТ” Анита Стоянова
2.      
Клуб „ПРИЯТЕЛИ НА БИОЛОГИЯТА” Теменужка Владимировa
3.      
Клуб „МЛАД ПРИЛОЖНИК“ Веска Кръстева
4.      
Клуб „МОЯТ СВЯТ” Веска Кръстева
5.      
Клуб „ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ” Иванка Симеонова
6.      
Клуб „ДОБРОДЕТЕЛИ” Георги Софрониев
7.      
Клуб „МЛАД ОГНЕБОРЕЦ” Ивана Рилкина
8.      
Клуб „ЖАБЧЕТА” Гергана Тодорова
9.      
Клуб „БАЛАНС” Цецка Обретенова
10.   
Клуб „ОХ, БОЛИ!” Антония Велева 
11.  
Клуб „ПРИЯТЕЛИ НА ПРИРОДАТА” Цеца Гергинова
12.
Клуб „ГРАЦИЯ” Росица Димитрова
13.   
Клуб „БОГОРОВ СПОРТ” Радка Михайлова
14.   
Клуб „БОГОРОВ СПОРТ ДЖУНИЪР” Радка Михайлова
15.   
Студио „НУЛЕВ ЧАС” Мая Зафирова
16.   
Ателие „ОБИЧАМ ТЕ, БЪЛГАРСКА РЕЧ” Славка Василева
17.   
Ателие „МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР” Снежана Андонова
18.  
Клуб „МАТЕМАТИКА” Румяна Миланова
19.   
Клуб „МАТЕМАТИЧЕСКА ГРАМОТНОСТ” Елена Петрова
20.   
Ателие „МОЯТ АРТ МАГАЗИН” Виолета Йорданова
21.
Ателие „МОЯТ АРТ МАГАЗИН” Виолета Йорданова
22.   
Клуб „ЕТНОГРАФИЯ” Галина Ачанова
23.   
Клуб „ТРАДИЦИЯ” Галина Ачанова
24.   
Клуб „ПРИЯТЕЛИ НА МУЗИКАТА” Йосиф Йосифов
25.   
Ателие „СРЪЧНИ РЪЦЕ” Йорданка Тодорова
26.   
Клуб „СИМВОЛИ ВЪВ ФОЛКЛОРНАТА ТРАДИЦИЯ” Ружа Пенева
27.   
Ателие „НА РАБОТА РЪЧИЧКИ” Нели Димитрова
28.   
Клуб „МЛАД ХУДОЖНИК” Еми Александрова
29.   
Клуб „ОРИГАМИ” Мария Гинева-Григорова
30.   
Студио „МОЯТ КОМПЮТЪР РИСУВА” Валентина Димиева
31.   
Клуб „ОТКРИВАТЕЛИТЕ” Валентина Димиева
32.  
Клуб „ОТКРИВАТЕЛИТЕ” Живка Иванова