През учебната 2011-2012 г. стартира Проект BG 051РО001 – 4.2.05
«ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»
Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (У С П Е Х ).
Основната цел на проекта е да организира свободното време на учениците
от I до XII клас взависимост от техните интереси и потребности.
Друг приоритет е преодоляването на тенденциите за отпадането на деца в риск
и задържането им в училище чрез разнообразни извънкласни и извънучилищни дейности,
които подпомагат  тяхното личностно развитие.
140 СОУ "Иван Богоров" стартира Проект УСПЕХ с 34 групи и над 400 обхванати ученици.
Повече информация за целите, задачите, управлението и финансирането на проекта
можете да намерите на официалния сайт на УСПЕХ - http://uspeh.mon.bg/

 

Име на групата

Ръководител

 1.   Клуб „МОЯТ СВЯТ” Анита Стоянова
 2.   Клуб „ПРИЯТЕЛИ НА БИОЛОГИЯТА” Теменужка Владимирова
3.   Клуб „МЛАД   ЕКОЛОГ” Веска Кръстева
4.   Клуб „МОЯТ СВЯТ” Веска Кръстева
5.   Клуб „ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ” Иванка Симеонова
6.   Клуб „ПРИКАЗЕН СВЯТ” Людмила Спасова
7.   Литературен клуб „ПЕТЯ ДУБАРОВА” Славка Василева
8.   Клуб „БАЛАНС” Цецка Обретенова
9.   Клуб „ПРИЯТЕЛИ НА ПРИРОДАТА” Цеца Гергинова
10.   Клуб „ПРИЯТЕЛИ НА РАСТЕНИЯТА И ЖИВОТНИТЕ” Мая Пеева
11.   Клуб „ТЕНИС НА МАСА” Николай Петров
12.   Клуб „БОГОРОВ СПОРТ” Радка Михайлова
13.   Клуб „ОБИЧАМ ДА ПЛУВАМ” Христина Йотова
14.   Клуб „ЗЛАТНА РИБКА” Христина Йотова
15.   Студио „НУЛЕВ ЧАС” Мая Зафирова
16.   Ателие „ДА РАЗКАЖЕМ УВЛЕКАТЕЛНО ПРИКАЗКА” Славка Василева
17.   Клуб „ИЗЯВА” Татяна Иванова
18.   Клуб „МЛАД ЖУРНАЛИСТ” – Вестник „Богоровец” Гергана Янакиева
19.   Клуб „HELLO!” Галина Варадинова
20.   Клуб „ЗАНИМАТЕЛНА МАТЕМАТИКА” Румяна Миланова
21.   Клуб „МАТЕМАТИЧЕСКА ГРАМОТНОСТ” Елена Петрова
22.   Клуб „БЪЛГАРЧЕ” Петрана Андреева
23.   Клуб „ЕТНОГРАФИЯ” Галина Ачанова
24.   Група „ПРИЯТЕЛИ НА МУЗИКАТА” Йосиф Йосифов
25.   Ателие „СРЪЧНИ РЪЦЕ” Йорданка Тодорова
26.   Клуб „ОБЩУВАНЕ ЧРЕЗ ТАНЦ” Ружа Пенева
27.   Студио „ГРАЦИЯ” Росица Димитрова
28.   Ателие „НА РАБОТА РЪЧИЧКИ” Нели Димитрова
29.   Ателие „ТВОРИМ ЗАЕДНО” Виолета Йорданова
30.   Театрално   студио „КАТО РИЦАРИТЕ” Ружа Пенева
31.   Студио „МОЯТ КОМПЮТЪР РИСУВА” Валентина Димиева
32.   Студио „РЕКЛАМА” Валентина Димиева
33.   Студио „РЕКЛАМА” Живка Иванова
34.   Клуб „BiT” Мая Зафирова