ЩЕ ИМА ЛИ ГРИПНА ВАКАНЦИЯ?

 

ОТГОВОР МОЖЕ ДА ДАДЕ САМО

РЕГИОНАЛНИЯТ ИНСПЕКТОРАТ ПО ОБРАЗОВАНИЕТО  –  СОФИЯ-ГРАД

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОФИЦИАЛНИЯ САЙТ НА ИНСПЕКТОРАТА:

http://www.rio-sofia-grad.com/

Към настоящия момент в РИО – София-град няма постъпили данни за училища, в които да са достигнати епидемични нива на заболеваемост на учениците, което не дава основание за обявяване от министъра на образованието и науката на грипна ваканция. При необходимост и промяна на обстоятелствата /достигане на над 30 % отсъстващи ученици поради заболяване/ директорите на училищата следва незабавно да уведомят с доклад Столична регионална здравна инспекция /СРЗИ/ и началника на РИО – София-град за предприемане на процедура за прекратяване на учебните занятия. СРЗИ извършва проверки в училищата и отразява резултатите в протоколи, след което РИО препоръчва на министъра на образованието и науката издаване на заповед за промяна в графика на учебното време и преструктуриране на учебното съдържание. 

Уважаеми родители и колеги, моля предприемете нужните мерки за опазване здравето и безопасността на децата в последните дни на първия учебен срок и в необичайните зимни дни на 2014 година. Нека всички здрави деца бъдат в училище, а болните да са под надзора на грижовни възрастни.

ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РИО – СОФИЯ-ГРАД