• Педагогически съвет – 03.12.12 г.
  • Олимпиади и състезания
  • Родителски срещи
  • Коледни празници
  • Заседание на  УН
  • Педагогически съвет – 17.12.11 г. 
  • Квалификационна дейност
  • Зимна ваканция

Пълен текст на месечен план за декември