График на поправителни изпити – септемврийска сесия, 2010/2011 уч.г., V-XII клас и СФО

ПРЕДМЕТ

ЗП

ЗИП

Вид

изпит

дата

час

Кабинет

1

Български език и литература

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

14.09.11

14.09.11

9.00

12.00

206

206

2

Руски език

ЗП

писмен

устен

16.09.11

16.09.11

9.00

11.00

206

310

3

Английски език

ЗП

ЗИП

писмен

устен

писмен

устен

13.09.11

13.09.11

13.09.11

13.09.11

9.00

11.00

12.00

13.00

206

309

206

309

4

Математика

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

08.09.11

08.09.11

9.00

11.00

206

206

5

Информационни технологии

ЗП

ЗИП

писмен

практ.

писмен

практ.

08.09.11

08.09.11

09.09.11

09.09.11

12.00

13.00

12.00

13.00

206

КК

206

КК

6

История и цивилизация

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

09.09.11

09.09.11

9.00

11.00

206

206

7

География и икономика

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

03.09.11

03.09.11

12.00

13.00

206

206

8

Философски цикъл

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

07.09.11

07.09.11

12.00

13.00

206

206

9

Биология и здравно образование

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

03.09.11

03.09.11

9.00

11.00

206

206

10

Физика и астрономия

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

12.09.11

12.09.11

9.00

11.00

206

206

11

Химия и опазване на природната среда

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

07.09.11

07.09.11

9.00

11.00

206

206

12

Изобразително изкуство

ЗП

писмен

практ.

12.09.11

12.09.11

12.00

13.00

206

ИИ

13

Информатика

ЗП

писмен

практ.

08.09.11

08.09.11

12.00

13.00

206

КК

14

Физкултура и спорт

ЗП

практ.

16.09.11

13.00

ФС