Г Р А Ф И К

На изпитите за СФО- 2011/2012 учебна година

ЮНСКА СЕСИЯ

ПРЕДМЕТ

ЗП

ЗИП

Вид

изпит

дата

час

Каби

нет

1

Български език и литература

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

18.06.12

18.06.12

9.00

10.00

206

206

2

Руски език

ЗП

писмен

устен

21.06.12

21.06.12

9.00

10.00

206

311

3

Английски език

ЗП

 

ЗИП

 

писмен

устен

писмен

устен

19.06.12

19.06.12

19.06.12

19.06.12

9.00

10.00

11.00

12.00

206

309

206

309

4

Математика

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

22.06.12

22.06.12

9.00

11.00

206

206

5

Информационни технологии

ЗП

 

ЗИП

писмен

практ.

писмен

практ

20.06.12

20.06.12

20.06.12

20.06.12

9.00

10.00

12.00

13.00

206

КК

206

КК

6

История и цивилизация

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

25.06.12

25.06.12

9.00

10.00

206

206

7

География и икономика

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

28.06.12

28.06.12

9.00

10.00

206

206

8

Философски цикъл

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

27.06.12

27.06.12

9.00

10.00

206

206

9

Биология и здравно образование

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

29.06.12

29.06.12

9.00

10.00

206

206

10

Физика и астрономия

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

22.06.12

22.06.12

12.00

13.00

206

206

11

Химия и опазване на природната среда

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

26.06.12

26.06.12

9.00

10.00

206

206

12

Музика

ЗП
ЗИП

писмен

практ.

25.06.12

11.00

12.00

206

310

13

Изобразително изкуство

ЗП

писмен

практ.

20.06.12

12.00

13.00

206

ИИ

14

Технологии

ЗП

Практ.

21.06.12

12.00

КТ

15

Физкултура и спорт

ЗП

практ.

27.06.12

12.00

ФС

16

Български народни танци

ЗПП

практ.

18.06.12

 

11.00

КХ

17

Класически и спортни танци

ЗПП

практ.

18.06.12

12.00

КХ

18

Разчитане и описание

ЗПП

практ.

18.06.12

13.00

КХ

19

Постановка на танца

ЗПП

 

26.06.12

12.00

КХ

20

Етнография

ЗПП

 

26.06.12

13.00

КХ