Г Р А Ф И К

На изпитите за СФО- 2013/2014 учебна година

ЯНУАРСКА СЕСИЯ

(редовна)

ПРЕДМЕТ

ЗП

ЗИП

Вид

изпит

дата

час

Кабинет

1

Български език и литература

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

08.01.14

10.01.14

14.00

14.00

     306

     306

2

Руски език

ЗП

писмен

устен

23.01.14

23.01.14

9.10

14.00

КТ(410)

311

3

Английски език

ЗП

 

ЗИП

 

писмен

устен

писмен

устен

21.01.14

21.01.14

22.01.14

22.01.14

9.10

14.00

9.10

14.00

КТ(410)

401

КТ(410)

401

4

Математика

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

13.01.14

14.01.14

14.00

14.00

306

306

 5

Информатика 

 ЗП

писмен

практ. 

15.01.14

15.01.14 

9.10

14.00 

КТ(410)

412

6

Информационни технологии

ЗП

 

ЗИП

писмен

практ.

писмен

практ

16.01.14

16.01.14

17.01.14

17.01.14

9.10

14.00 

9.10

14.00 

КТ(410)

412

КТ(410)

412

7

История и цивилизация

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

27.01.14

28.01.14

14.00

14.00

306

306

8

География и икономика

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

24.01.14

23.01.14

14.00

14.00

306

306

9

Философски цикъл*

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

20.01.14

15.01.14

14.00

14.00

306

306

10

Биология и здравно образование

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

29.01.14

30.01.14

14.00

14.00

306

306

11

Физика и астрономия

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

31.01.14

03.02.14

14.00

14.00

306

306

12

Химия и опазване на природната среда

ЗП

ЗИП

писмен

писмен

04.02.14

05.02.14

14.00

14.00

306

306

13

Музика

ЗП

писмен

практ.

30.01.14

30.01.14

14.00

16.00

306

310

14

Изобразително изкуство

ЗП

писмен

практ.

28.01.14

14.00

16.00

306

ИИ

15

Технологии

ЗП

писмен

15.01.14

9.10

КТ(410)

16

Физкултура и спорт

ЗП

практ.

09.01.14

14.00

ФС

17

Български народни танци

ЗПП

практ.

-

18

Класически и спортни танци

ЗПП

практ.

- -

-

19

Разчитане и описание

ЗПП

практ.

- - -

20

Постановка на танца

ЗПП

 

- - -

21

Етнография

ЗПП

писмен 

- - -

* ФИЛОСОФСКИ ЦИКЪЛ:

9 клас – психология и логика – ЗП

10 клас – етика и право – ЗП

11 клас – философия – ЗП

12 клас – свят и личност – ЗП и ЗИП