АКТУАЛНО

Приключи записването след ТРЕТО  КЛАСИРАНЕ за кандидат-гимназистите. Обявени са незаетите места в паралелките по приема за учебната 2012/2013 г. (РИО София-град, Прием след VII и VIII клас). Списъците са разпространени и в училищата-гнезда. Учениците, записани в паралелки, за които приема след трето класиране е под необходимия минимум и ще бъдат закрити, ще получат чрез директорите на съответните училища насочващи писма от Началника на РИО София-град, съгласно чл. 22 от Наредба № 11 от 2005 г.

ГРАФИК ЗА ЧЕТВЪРТО КЛАСИРАНЕ

  • Подаване на заявления – 23, 24 и 25 юли 2012 г. в канцеларията на училището
  • Класиране и обявяване на списъци – 25 юли 2012 г.
  • Записване – 26 юли 2012 г.

ВНИМАНИЕ!  Съгласно чл. 24, ал. 2 от Наредба № 11 , за незаетите места след трето класиране учениците подават заявление до директора на училището и оригиналите на документите по чл. 16, ал. 1, т. 2, 3 и 4 или по чл. 16, ал. 2, т. 2, 3 и 4 в горепосочения срок.