График за провеждане на изпитите през априлска сесия в СФО

*Забележка* – Учениците, които следва да полагат приравнителни изпити и изпити за валидиране ще бъдат изпитвани по същия график