Home » Галерия » Материална база

ЛОГОПЕДИЧЕН КАБИНЕТ

На 15.09.2014 г. 140 СОУ откри нов Логопедичен кабинет. В него работят двама логопеди. Те ще бъдат базови специалисти към СУ "Св. Климент Охридски" от ноември 2014 г., ще обучават и подготвят практически студенти от специалност Логопедия