Home » Галерия

Нашият клас

...Из живота на класовете... ... За онези моменти, които остават незабелязани от другите, но са важни за нас самите...

ДА СЕ СЪХРАНИМ КАТО НАЦИЯ, ЗА ДА НИ ИМА - 17.03.2015

На 17 март 2015 в цяла България от училищните дворове и актовите зали на училищата с Профил „ИЗКУСТВА“ - ХОРЕОГРАФИЯ, МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО се понесоха непреходните ритми на българското хоро и народна песен, за да чуят законотворците, че сме тук, че съществуваме, ЧЕ СМЕ ПАЗИТЕЛИ НА ФОЛКЛОРНАТА ТРАДИЦИЯ. Инициативата се организира от АСОЦИАЦИЯТА НА УЧИЛИЩАТА С ПРОФИЛИРАНО И РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ХОРЕОГРАФИЯ, на която 140 СОУ „Иван Богоров“ е член. Училищният двор се изпълни с деца, ученици, родители и служители, които след представянето на хореографските паралелки се хванаха на пъстро и весело хоро.

ФОЛКЛОРНА ПЛЕТЕНИЦА 2016 - първи кръг

На 29. март 2016 г. за поредна година се проведе първи (областен) кръг на националното състезание „Фолклорна плетеница“. Тази година нашите малки, големи и още по-големи танцьори от IV, VII и ХII клас се представиха отлично пред журито и продължават към следващия етап на състезанието. Успешното представяне на нашите ученици би било невъзможно без усърдната работа на техните хореографи Росица Димитрова и Ружа Пенева и корепетиторите Георги Величков и Ради Калов.