Уважаеми посетители на сайта ни, считано от 01.08.2016г. училището смени наименованието си, което предполага и смяна на всички други последващи действия.

Това налага промяната в наименованието на сайта ни и неговия нов адрес е http://140su.com/