Вестник „Учителско дело“ отново разтвори страниците си за нашите новини. В бр. 33 от 29 октомври можете да прочетете статията посветена на нашето училище – Столичното 140 СОУ „Иван Богоров“ съхранява традиции и развива таланти