ПРИЕМ 2015-2016

ПРИЕМ В ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС Подготвителни групи 5-годишни деца на целодневно обучение  Образец…

Прочети повече

12 „A“ ТАН...

На 12 януари 2015 ученици от 12 „А“ клас – профил „Изкуства“…

Прочети повече

140 СОУ – база ...

От ноември 2014г, 140 СОУ „Иван Богоров” вече е базово училище към…

Прочети повече

za-nas

За нас

140 СОУ „Иван Богоров“ е основано през 1986 г. В сградата си в ж.к. Обеля-2 се помещава от учебната 1987/1988...

Научи повече

ico

ДЗИ И НВО 2015

19.03.2015 ВАЖНО! Напомняме на всички зрелостници, завършващи през учебната 2014-2015, както и на завършилите през минали години, че срокът за...

Научи повече

contacts

Контакти

140 СОУ „Иван Богоров“ Област: София-град Община: Столична Адрес: София 1326, Район „Връбница“, ж.к. „Обеля-2″, ул. „Дико Илиев“ № 9 Директор: 02/9344275...

Научи повече

апр24

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

в изпълнение на Наредба № 11/2005 г., Раздел V за приемане на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания ви информираме за следното:

1. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания ще приема документи в РИО – София-град, стая 406, от 04.05.2015 г. до 21.05.2015 г. включително, с работно време от 9,00 до 13,00 часа и от 13,30 до 17,30 часа.
2. Учениците подават в РИО – София-град следните документи – оригинал и едно копие:

- заявление с подредени желания;

- служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок, с изходящ номер на институцията;
- протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

3. Редът за приемане на документите е:
– Кандидатът представя медицинските документи на лекаря;
– Лекарят преглежда документацията и нанася на лекарското експертно решение /протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно Списъка и се подписва;
– С нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления от стая № 406 и попълва желанията си;
– Така оформените медицински документи, заедно със заявлението и служебната бележка от училището се представят на комисията за вписване във входящия дневник;

При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.

На 21.05.2015 г. /крайният срок за приемане на документи/, комисията ще работи до явяване на последния кандидат, независимо от предварителното определено време за работа.

След 21.05.2015 г. документи не се приемат.

За повече информация – 0889522652 – М. Тодорова – старши експерт по ОСО.

СПИСЪК на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СОУ

Read More

апр02

 Г Р А Ф И К

на изпитите за СФО- 2014/2015 учебна година

АПРИЛСКА СЕСИЯ

(поправителна)

ПРЕДМЕТ

ЗП

ЗИП

Вид

изпит

дата

час

кабинет

1

Технологии

ЗП

писмен

14.04.15

11:30

309

2

ФВС

ЗП

практически

14.04.15

14:10

ФС

3

Музика

ЗП

писмен

15.04.15

11:30

311

практически

15.04.15

13:30

310

4

Английски език

ЗП

писмен

16.04.15

11:30

305

устен

16.04.15

13:30

305

5

Математика

ЗП

писмен

17.04.15

11:30

304

6

БЕЛ

ЗП

писмен

20.04.15

13:15

306

7

Английски език

ЗИП

писмен

21.04.15

13:15

305

устен

21.04.15

15:30

305

8

Изобразително изкуство

ЗП

писмен

21.04.15

13:15

305

практически

21.04.15

15:30

ИИ (11)

9

История и

цивилизации

ЗП

писмен

22.04.15

11:30

311

ЗИП

писмен

22.04.15

14:10

311

10

Биология и здравно образование

ЗП

писмен

23.04.15

11:30

307

ЗИП

писмен

23.04.15

14:10

307

11

Физика и астрономия

ЗП

писмен

24.04.15

11:30

302

ЗИП

писмен

24.04.15

14:10

302

12

География и икономика

ЗП

писмен

27.04.15

12:30

302

13

Философски цикъл

ЗП

писмен

28.04.15

14:10

311

14

Химия и опазване на околната среда

ЗП

писмен

29.04.15

11:30

311

ЗИП

писмен

29.04.15

14:10

311

15

БЕЛ

ЗИП

писмен

30.04.15

13:15

306

16

Математика

ЗИП

писмен

04.05.15

12:30

311

17

Руски език

ЗП

писмен

04.05.15

12:30

311

устен

04.05.15

14:30

311

18

Информатика

ЗП

писмен

05.05.15

11:30

303

практически

05.05.15

13:30

407

  19

ИТ

ЗИП

писмен

05.05.15

11:30

303

практически

05.05.15

13:30

407

20

ИТ

ЗП

писмен

07.05.15

11:30

305

практически

07.05.15

13:30

407

Read More