ФОЛКЛОРНА ПЛЕ...

   На 29. март 2016 г. за поредна година се проведе първи…

Прочети повече

ПОДКРЕПА ЗА П...

Уважаеми настоящи и бивши ученици, родители и партньори на 140 СОУ „Иван Богоров“,  Обръщаме…

Прочети повече

ЗАПОЧНА НОВАТ...

Новата учебна 2015/2016 година вече набира скорост. Да си пожелаем тя да…

Прочети повече

za-nas

За нас

140 СОУ „Иван Богоров“ е основано през 1986 г. В сградата си в ж.к. Обеля-2 се помещава от учебната 1987/1988...

Научи повече

ico

ПРИЕМ 2016-2017 НОВИНИ

26.04.2016 г. ВАЖНО ЗА 7. И 8. КЛАС! На вниманието на родителите на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни...

Научи повече

contacts

Контакти

140 СОУ „Иван Богоров“ Област: София-град Община: Столична Адрес: София 1326, Район „Връбница“, ж.к. „Обеля-2″, ул. „Дико Илиев“ № 9 Директор: 02/9344275...

Научи повече

апр26

ВАЖНО!

На вниманието на родителите на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания

Уважаеми родители и/или настойници,

във връзка с писмо на РИО София-град с изх. № 9137- 367/22.04.2016г.
Ви информираме, че съгласно Наредба № 11 от 28.03.2005 г. на МОН за приемане на ученици в държавни и в общински училища приемането на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа се осъществява по следния начин:

1. Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, ще приема документи в РИО – София-град, стая 406, от 03.05.2016 г. до 20.05.2016 г. включително, в присъствието на лекар-педиатър, всеки работен ден, с работно време, както следва:

- в дните понеделник, сряда, петък – от 14,00 до 18,00 часа;

- в дните вторник и четвъртък – от 9,00 до 13,00 часа.

2. Учениците подават в РИО – София-град следните документи – оригинал и едно копие:

заявление с подредени желания;

- служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок, с изходящ номер на институцията;

- протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;

- служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома – за учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;

- нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

3. Редът за приемане на документите е:

- кандидатът представя медицинските документи на лекаря;

- лекарят преглежда документацията и нанася на лекарското експертно решение /протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно Списъка и се подписва;

- с нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления от стая № 406 и попълва желанията си;

- така оформените медицински документи, заедно със заявлението и служебната бележка от училището се представят на комисията за вписване във входящия дневник.

При подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.

След 20.05.2016 г. документи не се приемат.

СПИСЪК НА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ЗА ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ, ПРОФИЛИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ В ГИМНАЗИИ ИЛИ СОУ

Read More

мар31

   На 29. март 2016 г. за поредна година се проведе първи (областен) кръг на националното състезание „Фолклорна плетеница“. Това е ученическо състезание по хореография за ученици в IV, VII и ХI-ХII клас. То дава възможност на учениците да демонстрират знания и умения, придобити в края на всеки етап на основната, прогимназиалната и гимназиалната образователна степен – профилирана подготовка.

   Тази година нашите малки, големи и още по-големи танцьори от IV, VII и ХII клас се представиха отлично пред журито и продължават към следващия етап на състезанието. Успешното представяне на нашите ученици би било невъзможно без усърдната работа на техните хореографи Росица Димитрова и Ружа Пенева и корепетиторите Георги Величков и Ради Калов.

   Вторият (национален) кръг ще се проведе на 11 и 12 юни 2016 г. в два етапа. В първия учениците представят две фолклорни хора и танц: хоро, характерно за етнографската област, която представят; хоро на песен; сценично представен фолклорен танц. Във втория етап се представят фолклорно хоро и танц по преценка и избор на учителя хореограф, различни от представените до момента: хоро, характерно за етнографската област, която представят; сценично представен фолклорен танц, като етнографската област е по избор. Домакин на националния кръг през 2016 г. е РИО София-град. Повече за регламента и програмата на състезанието ТУК

 

Още снимки от състезанието 

Read More